Sorularınız için : tretwinning@gmail.com
etw_ambassadors

eTwinningin Faydaları

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa’nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, farklı okullardan  öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı istenilen bir durumdur. Özellikle ülkemizde Fatih projesi ile birlikte öğretmenlere ve okullara sağlanan teknoloji alt yapı desteğinin, eğitim pratiğinde etkili biçimde kullanılması beklenmektedir. eTwinning projeleri bu bağlamda öğretmenlerimize yardımcı olacaktı. Eğer madde madde özetleyecek olursak ÖĞRETMENLER adına aşağıdaki faydalar eTwinning’den sağlanabilir;

 1. Farklı okullarda veya Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olma,
 2. Yabancı dil pratiğini geliştirme,
 3. Bilişim teknolojilerini derslerinde etkin biçimde kullanabilme,
 4. Derslerini öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, daha eğlenceli hale getirebilme,
 5. Mesleki açıdan kendini geliştirebilme.

 

Bunun yanı sıra eTwinning ÖĞRENCİLER içinde yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. eTwinning projesi yapan bir çok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;

 1. Derse daha fazla motive olma,
 2. Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma,
 3. Yabancı dilde iletişim kurabilme,
 4. Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,
 5. Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.

 

eTwinning’in faydaları ile ilgili olarak 2013 yılında Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan 770 öğretmenin katıldığı araştırma şu sonuçları ortaya koymuştur;

 1. Katılımcı öğretmenlerin %86,3’ü eTwinning projelerinin teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını,
 2. %89,5’i derslerde farklı öğrenim yöntemleri kullanmaya teşvik ettiğini,
 3. %91,5’u yabancı dillerinin gelişimine yardımcı olduğunu,
 4. %85,5’i bilgisayar kullanma becerilerini artırdığını,
 5. %94’ü iş birliği yapma becerilerini artırdığını,
 6. %90,3 iş motivasyonunu artırdığını,
 7. %90,9’u alanıyla ilgili bilgilerini güncellemesini sağladığını,
 8. %95’i yeni ve yaratıcı projeler üretmeye teşvik ettiğini belirtmiştir.

 

Aynı araştırmada öğretmenlere eTwinning’in öğrencilerine olan etkisi de sorulmuştur; Öğretmenlerin yine büyük bir çoğunluğu eTwinning’in;

 1. Öğrencilerinin derslere daha aktif katılmasını sağladığını (%77,2)
 2. Katılan öğrenciler arasındaki iş birliğini artırdığını (%91)
 3. Öğrencileri sosyalleştirdiğini (%85,7)
 4. Yabancı dillerini geliştirdiğini (%92,6)
 5. Eleştirel düşünme becerilerini artırdığını (%77,2)
 6. Teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını (%87,4) belirtmişlerdir.