Sorularınız için : tretwinning@gmail.com

23192

Proje Sayısı

130705

Öğretmen Sayısı

52419

Okul Sayısı

image

Merhaba & Hoşgeldiniz!

Sevgili eTwinning ailesi,
eTwinning'in 130 binden fazla öğretmenden oluşan büyük dünyasına birkaç kelimeyle seslenmek benim için büyük bir memnuniyettir. Çoğunuzun bildiği üzere, eTwinning 2018’de onüçüncü yıldönümünü kutlamaktadır. Eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amacıyla okul, öğretmen ve öğrencilerin bir platformda buluşturulmasını amaçlayan ve Avrupa’daki eğitim dünyasında devrim etkisi yaratacak bu fikri ilk ortaya atışımızın üzerinden neredeyse bir asır geçmiş gibi görünüyor.  

eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi

Paydaşlar/Destekleyenler