Diğer Projeler

eTwinning Merkezi Destek Servisi Avrupa Okul Ağı (European School Net-EUN) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Okul Ağı’nın eTwinning dışında yürüttüğü çok sayıda proje bulunmaktadır. Bu projelere http://www.eun.org/ adresinden ulaşıla bilinir. Bu projelerden iki tanesinin Türkiye Koordinatörlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Bunlar;

 

http://itec.eun.org/web/guest/home

Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı “Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi” hâlihazırda kullanılmakta olan ve alternatif öğretim yöntemlerinin sınıflarda kullanılabilirliğini araştırmakta ve Avrupa çapında, 15 ülke Eğitim Bakanlıklarına bağlı pilot okullarda Eylül 2010 – Eylül 2014 tarihleri arasında uygulanmaktadır. 5 fazdan oluşan ve 3. fazdan itibaren yaygınlaştırılma sürecine girmiştir.

 

http://www.scientix.eu/web/guest/home

Scientix (Avrupa’da  Fen Eğitimi için Topluluk)’in amacı Avrupa çapında Fen eğitimi ile ilgili gerçekleşen iyi uygulamaları yaygınlaştırmaktır. Öğretmenler, araştırmacılar, politika yapıcılar, aileler ve fen ile ilgilenen herkes Scientix’e katılabilir.

Bu projelerin yanı sıra;

 

http://www.eba.gov.tr/

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri tarafından yönetilen EBA portalı, öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri, oldukça zengin dijital materyal içeriğine sahiptir. 

           

© 2013-2017 Tüm Hakları saklıdır