Uluslararası Eğitim Faaliyetleri‏

eTwinning kapsamında hem Merkezi Destek Servisi hem de ülkelerin Ulusal Destek Servisleri Mesleki Gelişim Çalıştayları (Professional Development Workshop (PDW)) hem de irtibat seminerleri düzenlemektedir. Ayrıca sene de bir kez genellikle Mart ayında eTwinning Yıllık Konferansı düzenlenmektedir.

Mesleki Gelişim Çalıştayları: Bu çalıştaylarda amaç belli bir öğretmen grubunun (belli bir branş yada okul seviyesi), belli bir konudaki bilgi, birikim ve becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla eğitimler verilir, iyi uygulamalar sergilenir. Ülkemizden belli sayıda öğretmenin bu tür çalıştaylara katılması Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından finanse edilmektedir. Ulusal Destek Servisi çalıştaylara bütçesinin el verdiği ölçüde ülkemizden öğretmenlerin katılımını sağlamaktadır ve katılımlarda Avrupa Kalite Etiketi ve Ulusal Kalite Etiketi almış öğretmenlere öncelik tanımaktadır.

İrtibat Seminerleri (Contact Seminar): Bu tür seminerler iki ya da daha çok ülkeden öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşir ve amaç katılımcı öğretmenlerin yüz yüze görüşüp ortaklık kurarak, proje başlatmalarıdır. Türkiye Ulusal Destek Servisi de senede bir ya da iki irtibat semineri düzenlemektedir.  

Yıllık Konferans: Yıllık konferans eTwinning kapsamında gerçekleşen en büyük yüz yüze organizasyondur. Her yıl Avrupa’nın farklı bir ülkesinde, tüm Avrupa ülkelerinden 500 civarında öğretmen, Ulusal Destek Servisleri, Mesleki Destek Servisi ve Avrupa Komisyonu’ndan yetkililerin katılımı ile gerçekleşir. Yıllık konferansta eTwinning Ödüllerini kazananlar duyurulur ve ödül alan proje sahipleri projelerini sergilerler. 

           

© 2013-2017 Tüm Hakları saklıdır