Sorularınız için : tretwinning@gmail.com

Kaliteli Bir Proje Nasıl Olmalıdır?

Kaliteli bir eTwinning projesi proje tabanlı öğrenme, sorgulayıcı öğrenme gibi öğrenci merkezli yöntemleri teknoloji kullanımıyla birleştirir. Baştan sona iyi planlanmış ve iyi yürütülmüş projeler çeşitli şekillerde ödüllendirilir. Bu ödülleri alabilmek için projenin tamamlamış olması gereken kriterler vardır. Bir eTwinning projesinde bulunması gereken şartlar bu kriterlerle belirlenmiştir. İyi bir eTwinning projesinde mutlaka bulunması gereken 5 özellik şunlardır;

 • Ortak Okullar Arası İş Birliği

eTwinning projelerinde işbirlikçi etkinlikler, iletişimden daha fazlasını ifade etmektedir. Ortak öğretmenler ve öğrenciler sadece bilgi alan kişiler değil; aynı zamanda bir ekibin üyeleridir. Bir ürünü ortak olarak yazar ve oluşturur. İş birliği, ortak sınıfların bir etkinliği tamamlamak için diğer sınıfların katkısına ihtiyacı olmasıdır. İş birliğiyle oluşturulmuş ortak ürünlerin bazı örnekleri şunlardır: gazete, rapor, belirli bir tema üzerine yazılmış yazıların derlemesi, bir yemek kitabı, bir şiir koleksiyonu, kurgusal bir çalışma (roman, masal, çizgi film, film…), vb.
Karışık ülke takımları, işbirlikçi çalışmalar için etkili uygulamalardır. Karışık ülke takımları bir sınıftan küçük öğrenci grubu ve başka bir sınıftan küçük öğrenci grubunun birleşmesiyle oluşturulan proje gruplarıdır (bir sınıftan küçük grup + başka bir sınıftan küçük grup = karışık ülke takımı).
Proje Ürünleri; Projede belirlenen etkinlikleri her okulun kendisi yaparak oluşturdukları materyallerdir. Ortak ürün; Proje ortaklarının karışık ülke takımları oluşturarak işbirliği içerisinde tek bir ürün ortaya koymalarıdır. Proje ortaklarının bütün çalışmaları birleştirerek e-book yapması ortak ürün olarak kabul edilmez. Ortak ürün olarak projede ortaklarla birlikte hikaye, masal, oyun vb. oluşturabilir.
Projeler değerlendirilirken bağlam, öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile öğrenci yaş grubu gibi koşullar her zaman göz önünde bulundurulur. Alt kriterlerden 1b için minimum 3 puan alınması gereklidir. 1a ve 1b ile ilgili olarak, öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun olmalıdır. Küçük yaş grupları* da dâhil olmak üzere öğrenciler arası iş birliğini teşvik edecek etkinlikler tasarlanmalıdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin çalışmalar hakkında sohbet ettikleri veya proje ürünlerine dâhil edilmek üzere birbirlerinin çalışmalarını seçtikleri sınıflar arası görüntülü iletişim yoluyla yapılabilir.
Kriter 1. Ortak Okullar Arası İş Birliği

1a. Öğretmenler Arasında Koordinasyon Stratejileri Puan
1 Öğretmen, proje tanıtımına katılmanın dışında herhangi bir koordinasyon çalışmasında yer almaz. Yayımlanmış bir çalışma planı veya koordinasyon çalışmasına dair başka bir kanıt yoktur. 1
2 Proje günlüğünde, forumda veya diğer alanlarda ara sıra öğretmen gönderileri bulunmaktadır, ancak bunlar arasında etkileşim yoktur. Yayımlanmış bir çalışma planı veya koordinasyon çalışmasına dair başka bir kanıt yoktur. 2
3 Proje günlüğünde, forumda veya diğer alanlarda ara sıra öğretmen gönderileri bulunmaktadır. Öğretmenler arasında etkileşim vardır, ancak projenin uygulanması ile özel bir ilgisi yoktur. Yayımlanmış bir çalışma planı veya koordinasyonu gösteren başka bir kanıt vardır. 3
4 Öğretmenler, projenin ilerleyişi hakkında yorum yapmak için ortak alanları kullanırlar (görevlerin tamamlanması, materyallerin toplanması vb.) ancak açık ve ayrıntılı yayımlanmış bir çalışma planı veya ayrıntılı koordinasyon kanıtı yoktur (örneğin; eğer varsa, görev dağılımını da içeren bir takvim vb.). Her bir öğretmenin rolü veya sorumlulukları açıkça belirtilmiştir, ancak proje çalışmasında takip edilmesi zordur. 4
5 Öğretmenler, projenin ilerleyişi hakkında yorum yapmak için ortak alanları kullanır (görevlerin tamamlanması, materyallerin toplanması vb.). Ortak bir alanda paylaşılan, üzerinde anlaşmaya varılmış, ayrıntılı bir çalışma planı veya başka ayrıntılı koordinasyon kanıtları vardır (örneğin, eğer varsa, görev dağılımını da içeren bir takvim vb.). Öğretmenlerin bu planı projenin ilerlemesi için kullandığına dair kanıtlar mevcuttur. Her öğretmenin projedeki rolü veya sorumlulukları açıkça belirtilmiştir ve proje çalışmaları sırasında takip edilebilir formattadır. 5

*Küçük yaş grubu: Öğrenci yaşı 8 ve üzeri olan projelerde, öğrenciler TwinSpace’e davet edilebilir.

1b. Öğrenciler arasında çevrim içi iş birliği için stratejiler (KE alabilmek için bu bölümden minimum 3 puan alınması gereklidir) Puan
1 Projenin hedeflerine yönelik hiçbir ortak faaliyet tasarlanmamıştır. Öğrenciler arasında iletişim ve etkileşim yoktur. Öğrenciler arasındaki iş birliği ve diğer interaktif etkinlikler sınıf düzeyinde gerçekleşmiştir. Ortak okulların birbiriyle etkileşimi yoktur. 1
2 İş birliği faaliyetleri proje hedeflerine paralel ve uygun olarak düzenlenmiştir. Öğrencilerin proje ürünleri, diğer ortakların görebileceği şekilde paylaşılmıştır ancak farklı okullardan öğrenci grupları arasında interaktif etkinlikler yoktur. 2
3 İşbirlikçi etkinlikler projenin amaçlarına uygun olarak düzenlenmiş ve öğrencilerin ürünleri diğer ortakların görüntüleyebileceği şekilde paylaşılmıştır. Farklı okullardan öğrenciler arasında, süreç ve çıktılar hakkında bazı geri bildirimler (veya öğretmen aracılığıyla verilen geri bildirimler) ile interaktif etkinlikler (sohbetler, video konferanslar, forum başlıkları vb.) vardır. Öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaşlarına, yeteneklerine ve projede iş birliğini geliştirmeye uygundur. 3
4 Farklı okullardan öğrenciler veya gruplar ortak bir ürün üzerinde çalışmış ancak bunu sıralı veya bağımsız bir şekilde yapmışlardır; görevler ülkelere/ortak okullara ayrı olarak dağıtılmıştır. Tartışma forumunda interaktif bir etkinlik yürütülmüş ve çalışmaların içeriği, formatı ve sunumu üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaşlarına, yeteneklerine ve projede iş birliğini geliştirmeye uygundur. 4
5 Etkinliklerin çoğu, farklı okullardan/ülkelerden öğrencilerin fikir paylaşımı, tartışma ve uzlaşma ile etkileşime girmesi ve ortak bir hedefe ulaşmak için çalışması için iş birliği içinde düzenlenir. Öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaşlarına, yeteneklerine ve projede iş birliğini geliştirmeye uygundur. 5
1c. Ortak ürünler oluşturma Puan
1 Farklı okullarda oluşturulan ürünler arasında bağlantı yoktur. 1
2 Okulların proje ürünleri birbirinden bağımsız olarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte, yapı ve içerik bakımından bağlantılıdırlar. Farklılıklar varsa nedeni proje planındaaçıklanmamıştır. 2
3 Okulların proje ürünleri birbirinden bağımsız olarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte, yapı ve içerik bakımından bağlantılıdırlar ve farklılıklar varsa nedeni proje planındaaçıklanmıştır. Öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaşlarına, yeteneklerine ve projede iş birliğini geliştirmeye uygundur. 3
4 Bazı ürünler, farklı okullardaki gruplar arasında belirli bir düzeyde koordinasyon gösterir. Örneğin, belirli bir okulda üretilen bir bilgi, başka bir okulun ürününü veya etkinliğini geliştirmek için kullanılır veya farklı okulların ürünleri birbirini tamamlar. Ayrı birimler olarak oluşturulmuş olsa bile aynı etkinlik için oluşturulan son ürünler tutarlılık gösterir. Öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaşlarına, yeteneklerine ve projede iş birliğini geliştirmeye uygundur. 4
5 Ürünlerin çoğu, farklı okullardan grupların veya bireysel öğrencilerin katkılarının sonucu oluşturulmuştur. Bir okulun oluşturduğu proje ürünleri, diğer ortak okulun proje ürünleri ile bütünleştirilir. Bu şekilde, bu ürünler diğer ortağın görevlerini tamamlamak (“seyahat kitabı” gibi) veya bu okuldan alınan bilgileri işlemek için bir araç olarak kullanılır. Bu çalışmalarda hiçbir grup veya öğrenci, ürünlerin tek yazarı olarak kabul edilemez. Öğretmenlerin proje yönetimi, öğrencilerin yaşlarına, yeteneklerine ve projede iş birliğini geliştirmeye uygundur. 5
 • Teknoloji Kullanımı

Teknoloji kullanımı, eTwinning projelerine artı değer kazandırabilir. BT araçlarının kullanımı, projedeki pedagojik hedeflerin başarılı şekilde kazanılmasını sağlamalı ve teknolojinin güvenli şekilde kullanıldığını göstermelidir. Bu kriter, içerik oluşturmanın yanı sıra ortaklar arasında gerçek anlamda etkileşim sağlanmasını ve iş birliğini kolaylaştırıcı bir etken olarak teknolojinin projelere entegre edilmesine odaklanmaktadır. BT araçlarının entegrasyonu hem dijital becerilerin hem de dijital vatandaşlık yetkinliklerinin geliştirilmesi için fırsatlar sunar. Projelerde gizlilik ve güvenlikle ilgili tüm hususlar dikkate alınmalı ve proje ortakları telif hakkı olmayan materyal ve kaynaklar kullanmalıdır.  Projeler değerlendirilirken bağlam, öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile öğrenci yaş grubu gibi koşullar her zaman göz önünde bulundurulur. 2a ve 2c için minimum 3 puan alınması gereklidir. Küçük yaş grupları/özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışırken öğretmenlerin, öğrencilerin bu araçları kullanmasında rehber görevi üstlenmesi beklenir. 
 Kriter 2.Teknoloji Kullanımı

2a. BT araçlarının seçimi ve kullanımı (tüm dijital teknolojik araçlar) (KE alabilmek için bu bölümden minimum 3 puan alınması gereklidir) Puan
1 Projede BT araçları kullanılmıştır ancak bu araçları çoğunlukla öğretmenler kullanmıştır. 1
2 Öğretmenler, öğrencilerin temel becerileri öğrenmesi ve uygulaması için yaş ve becerilerine uygun BT araçlarını kullanmasına yardım etmiştir ancak BT kullanımı projenin pedagojik hedeflerinin kazanılmasına katkı sağlamamıştır. 2
3 Öğretmenler, öğrencilerin temel becerileri öğrenmesi ve uygulaması için yaş ve becerilerine uygun BT araçlarını kullanmasına yardım etmiştir. Buna ek olarak, BT kullanımı projenin pedagojik hedeflerinin kazanılmasına katkı sağlamıştır. 3
4 Öğretmenler, öğrencilerin temel becerileri öğrenmesi ve uygulaması için yaş ve becerilerine uygun BT araçlarını kullanmasına yardım etmiştir.  Öğretmen tarafından sağlanan rehberlik, öğrencilerin yaşına/becerilerine ve projenin pedagojik hedeflerinin ulaşmak için belirlenen aktivitelere uygundur. Buna ek olarak projede aşağıdaki durumlardan biri mevcuttur:

 • Araçların yaratıcı kullanımı fark edilebilir düzeydedir.
 • Aynı ürün için alternatif araçlar kullanılmıştır.
 • Öğrenciler araç önerme ve seçim aşamasına dâhil edilmiştir.
 • Öğrencilerin araçları tanımalarına ve kullanırken daha bağımsız davranabilmelerine yardımcı olmak için eğitim ve kılavuzlar sunulmuştur (öğrenciler araçları bağımsız olarak kullanabilmektedir). 
4
5 Öğrenciler projenin pedagojik hedeflerini destekleyecek yaş ve becerilerine uygun BT araçlarını kullanmıştır. Öğrenciler ayrıca, öğretmenlerinden aldıkları yeterli düzeyde rehberlikle dijital bir ürün oluşturma aşamasında yer almıştır. Bunlara ek olarak, aşağıdaki durumlardan iki veya daha fazlası projede mevcuttur:

 • Araçların yaratıcı kullanımı fark edilebilir düzeydedir.
 • Aynı ürün için alternatif araçlar kullanılmıştır.
 • Öğrenciler araç önerme ve seçim aşamasına dâhil edilmiştir.
 • Öğrencilerin araçları tanımalarına ve kullanırken daha bağımsız davranabilmelerine yardımcı olmak için eğitim ve kılavuzlar sunulmuştur (öğrenciler araçları bağımsız olarak kullanabilmektedir). 
5
2b. TwinSpace Yönetimi Puan
1 TwinSpace, öğretmenler tarafından üyelerin yönetimini, iletişimi ve materyal paylaşımını sağlayacak şekilde kullanılmamıştır. 1
2 TwinSpace kullanılmıştır ancak bu alana sadece öğretmenlerin erişimi vardır. (‘Erişim’ ile giriş yapılması veya küçük yaş grubundaki/özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için TwinSpace’teki içeriğin görüntülenebilmesi ifade edilmektedir.) 2
3 Öğrencilerin (öğretmenler tarafından yeterli düzeyde sağlanan rehberlik eşliğinde) ve öğretmenlerin Twinspace’e erişimi vardır. İletişim, paylaşım, depolama vb. için tasarlanmış olan alanlar düzenli şekilde kullanılmamıştır ve projenin ilerleme süreci takip edilememektedir.  3
4 Tüm katılımcıların (öğretmenler tarafından yeterli düzeyde sağlanan rehberlik eşliğinde) TwinSpace’e erişimi vardır. TwinSpace’teki faklı alanların sistemli şekilde kullanıldığı gözlenmektedir. TwinSpace düzeni genel olarak projenin takibini kolaylaştırmaktadır. 4
5 Tüm katılımcıların (öğretmenler tarafından yeterli düzeyde sağlanan rehberlik eşliğinde) TwinSpace’e erişimi vardır. TwinSpace bölümleri etkin şekilde kullanılmış ve projenin takibini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir. TwinSpace düzeni, ziyaretçilerin belli bir bölümü incelemek istediklerinde farklı etkinlikler ve sonuçları arasında kolaylıkla gezinmesini sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, farklı kullanıcılar için uygun yönetim yolları kullanılmıştır: öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, veliler, uzman ekipler vb. 5
2c. GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği), Telif Hakkı, eGüvenlik (KE alabilmek için bu bölümden minimum 3 puan alınması gereklidir) Puan
1 Projede aşağıdaki maddelerden biri mevcuttur:

a) Projedeki tüm davranışlarda eTwinning Davranış Kuralları’nın Temel İlkeler bölümündeki maddelere bağlı kalınmıştır.
b) Öğrencilerin görüntüleri ve kişisel bilgiler paylaşılırken eTwinning Davranış Kuralları’na uygun şekilde hareket edilmiştir.
c)   Öğrenciler arasındaki tüm iletişim TwinSpace’te açık şekilde görülebilir ve şeffaftır. Proje çalışmaları sırasında öğrencilerin (özellikle küçük yaş grubundaki) WhatsApp gibi bireysel iletişim araçlarını kullanmasından kaçınılmıştır. 
d)   Tüm çalışma ortamları güvenli ve öğrenciler için uygun şekilde kullanılmıştır.
e)    Projede kullanılan materyallerde (video, görüntü, müzik, metin vb.) bu materyallerin telif hakkı lisanslarına bağlı kalınmış ve tümünde kaynak gösterilmiştir. 

1
2 Projede aşağıdaki maddelerden ikisi mevcuttur:

a) Projedeki tüm davranışlarda eTwinning Davranış Kuralları’nın Temel İlkeler bölümündeki maddelere bağlı kalınmıştır.
b) Öğrencilerin görüntüleri ve kişisel bilgiler paylaşılırken eTwinning Davranış Kuralları’na uygun şekilde hareket edilmiştir.
c)   Öğrenciler arasındaki tüm iletişim TwinSpace’te açık şekilde görülebilir ve şeffaftır. Proje çalışmaları sırasında öğrencilerin (özellikle küçük yaş grubundaki) WhatsApp gibi bireysel iletişim araçlarını kullanmasından kaçınılmıştır. 
d)   Tüm çalışma ortamları güvenli ve öğrenciler için uygun şekilde kullanılmıştır.
e)  Projede kullanılan materyallerde (video, görüntü, müzik, metin vb.) telif hakkı lisanslarına bağlı kalınmış ve tümünde kaynak gösterilmiştir. 

2
3 Projede aşağıdaki maddelerden üçü mevcuttur:

a) Projedeki tüm davranışlarda eTwinning Davranış Kuralları’nın Temel İlkeler bölümündeki maddelere bağlı kalınmıştır.
b) Öğrencilerin görüntüleri ve kişisel bilgiler paylaşılırken eTwinning Davranış Kuralları’na uygun şekilde hareket edilmiştir.
c)   Öğrenciler arasındaki tüm iletişim TwinSpace’te açık şekilde görülebilir ve şeffaftır. Proje çalışmaları sırasında öğrencilerin (özellikle küçük yaş grubundaki) WhatsApp gibi bireysel iletişim araçlarını kullanmasından kaçınılmıştır. 
d)   Tüm çalışma ortamları güvenli ve öğrenciler için uygun şekilde kullanılmıştır.
e)  Projede kullanılan materyallerde (video, görüntü, müzik, metin vb.) telif hakkı lisanslarına bağlı kalınmış ve tümünde kaynak gösterilmiştir.

3
4 Projede aşağıdaki maddelerden dördü mevcuttur:

a) Projedeki tüm davranışlarda eTwinning Davranış Kuralları’nın Temel İlkeler bölümündeki maddelere bağlı kalınmıştır.
b) Öğrencilerin görüntüleri ve kişisel bilgiler paylaşılırken eTwinning Davranış Kuralları’na uygun şekilde hareket edilmiştir.
c)   Öğrenciler arasındaki tüm iletişim TwinSpace’te açık şekilde görülebilir ve şeffaftır. Proje çalışmaları sırasında öğrencilerin (özellikle küçük yaş grubundaki) WhatsApp gibi bireysel iletişim araçlarını kullanmasından kaçınılmıştır. 
d)   Tüm çalışma ortamları güvenli ve öğrenciler için uygun şekilde kullanılmıştır.
e)  Projede kullanılan materyallerde (video, görüntü, müzik, metin vb.) telif hakkı lisanslarına bağlı kalınmış ve tümünde kaynak gösterilmiştir. 

4
5 Projede aşağıdaki maddelerden beşi mevcuttur:

a) Projedeki tüm davranışlarda eTwinning Davranış Kuralları’nın Temel İlkeler bölümündeki maddelere bağlı kalınmıştır.
b) Öğrencilerin görüntüleri ve kişisel bilgiler paylaşılırken eTwinning Davranış Kuralları’na uygun şekilde hareket edilmiştir.
c)  Öğrenciler arasındaki tüm iletişim TwinSpace’te açık şekilde görülebilir ve şeffaftır. Proje çalışmaları sırasında öğrencilerin (özellikle küçük yaş grubundaki) WhatsApp gibi bireysel iletişim araçlarını kullanmasından kaçınılmıştır. 
d)  Tüm çalışma ortamları güvenli ve öğrenciler için uygun şekilde kullanılmıştır.
e) Projede kullanılan materyallerde (video, görüntü, müzik, metin vb.) telif hakkı lisanslarına bağlı kalınmış ve tümünde kaynak gösterilmiştir. 
Bu maddelere ek olarak, öğretmenler ve öğrenciler için özel ve net davranış kuralları/ölçütler belirlenmiştir. Bu kurallar, TwinSpace’te herkesin erişebileceği şekilde paylaşılmıştır. Kullanılan tüm materyallerle ilgili lisans gereklilikleri karşılanmıştır. Telif hakkı bulunmayan veya lisansız materyaller için kaynaklar önerilmiş ve bu kaynaklara nasıl erişilebileceğini gösteren açık ve özel yönergeler eklenmiştir.

5
 • Pedagojik Yenilik

 

Öğretmenler; öğrencileri harekete geçirecek sorular sorma, araştırma ve analiz yapma, işbirlikçi takım çalışması düzenleme, öğrencilerin bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve göstereceklerini seçmelerine izin verme gibi pedagojik yöntemlerle proje çalışmalarını yürütmelidir.Öğrencilerin yaş grubuna ve yetenek düzeyine bağlı olarak; öğrenciler projede yaratıcı, sorumlu ve özerk olmaya teşvik edilir. Ayrıca sadece öğretmenin fikirlerini yerine getirme konumunda olmaması ve kendi fikirlerini uygulayabilmesi hedeflenir.
Projeler değerlendirilirken bağlam, öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile öğrenci yaş grubu gibi koşullar her zaman göz önünde bulundurulur. Belirlenen hedefler ilgili öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun olmalıdır.
Kriter 3.Pedagojik Yenilik

3a. Eğitim Kazanımları Puan
1 Projenin eğitim hedefleri belirlenmemiştir. 1
2 Eğitim hedefleri belirlenmiştir ve bu hedefler belirtilen özeliklerden en az birinitaşımaktadır: spesifik, gerçekçi, ulaşılabilir, zamana bağlı, ölçülebilir. 2
3 Eğitim hedefleri açıktır ve bu hedefler belirtilen özeliklerden en az ikisini taşımaktadır: spesifik, gerçekçi, ulaşılabilir, zamana bağlı, ölçülebilir. 3
4 Eğitim hedefleri açıktır ve bu hedefler belirtilen özeliklerden en az üçünü taşımaktadır: spesifik, gerçekçi, ulaşılabilir, zamana bağlı, ölçülebilir. 4
5 Eğitim hedefleri açıktır ve bu hedefler belirtilen özeliklerden en az dördünü taşımaktadır: spesifik, gerçekçi, ulaşılabilir, zamana bağlı, ölçülebilir.
Ek olarak, projede net bir değerlendirme süreci gerçekleştirilmiştir.
5
3b. Pedagojik yaklaşımlar ve öğretim tasarısı Puan
1 Öğrenciler projeye katılmamıştır. 1
2 Proje, öğrencilerin ağırlıklı olarak pasif bir role sahip olduğu geleneksel derslere dayanmaktadır. Öğrencilerin özerkliği ve karar vermelerine yönelik etkinlikler planlanmamıştır. Kararlar öğretmenler tarafından verilir ve nihai ürünler öğretmenler tarafından oluşturulur. Öğrenciler, logo seçiminde oy vermek gibi basit görevlerde kararlar alırlar. Ancak, bu nadiren gerçekleşir ve karar almış olmaları öğrencilerin dâhil oldukları bir fikir paylaşımı veya tartışmanın sonucu değildir. Beklenen nihai ürünler öğretmen tarafından yapılandırılmış ve geliştirilmiştir. 2
3 Proje, öğrencilerin aktif rol aldığı etkinliklere dayanmaktadır ancak kullanılan yöntem ve tekniklerde çeşitlilik yoktur. Öğrencilerin özerkliği ve karar vermelerine yönelik çok az etkinlik planlanmıştır. Kararlar öğretmenler tarafından verilir ve nihai ürünler öğretmenlerin etkisiyle veya öğretmenler tarafından oluşturulur. Öğrenciler, orta düzey görevler için kararlar alırlar veya karar verme sürecine katılırlar (bilgileri karşılaştırma gibi). Öğrencilerin aldığı kararlar dâhil oldukları bir fikir paylaşımı veya tartışmanın sonucudur. Beklenen nihai ürünler çok yapılandırılmış ve öğretmen bunları öğrencilerle tartıştıktan sonra geliştirilmiştir. 3
4 Proje, çeşitli etkinliklere dayanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin kendi öğrenmelerinde aktif rol almaları için uygun yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Tüm proje boyunca öğrencilerin özerkliği ve karar vermelerine yönelik etkinlikler planlanmıştır. Kararlar öğretmenler ve öğrenciler tarafından ortak olarak alınır ve nihai ürünler ortak olarak oluşturulur. Öğrenciler, ileri düzey görevler için kararlar alırlar veya karar verme sürecine katılırlar. Örneğin, bir veya daha fazla ürün ortaya çıkarmak için iş birliği yaparlar. Beklenen nihai ürünler çok yapılandırılmış ve öğretmen ve öğrenciler tarafından iş birliği içinde geliştirilmiştir. 4
5 Proje, birbirine bağlı bir dizi etkinliğe dayanırken, öğrencilerin özerkliğini ve karar vermelerini teşvik etmek için uygun yöntem ve teknikler kullanılır. Kararlar öğretmenler ve öğrenciler tarafından ortak olarak alınır ve nihai ürünler öğrenciler tarafından oluşturulur. Öğrenciler; proje teması, iş organizasyonu ve etkinlikler gibi yapısal görevler için kararlar alırlar veya karar verme sürecine katılırlar. Beklenen nihai ürünler çok yapılandırılmış ve öğrenciler tarafından öğretmenin desteğiyle geliştirilmiştir. 5
 • Öğretim Programıyla Entegrasyon

Proje çalışmaları müfredata ve ders programına dayalı olmalıdır. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen proje çalışmalarının temel kısmı okul zamanı içinde yapılmalı, proje sadece öğrencilerin evde yaptığı çalışmalara dayalı olmamalıdır. Projede, farklı dersler için belirlenen öğrenci yeterliliklerini geliştirmeye yönelik net stratejik çaba gösterilmiş olmalıdır. Proje çalışmaları, bazı dersler için okul çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte ‘Avrupa Yeterlilikleri’nde belirtilen, 8 anahtar yetkinliğin projelerde bulunması beklenmektedir. Bu yetkinlikler şunlardır: Okuryazarlık, Çok dillilik, Sayısal, Bilimsel ve mühendislik becerileri, Dijital ve teknoloji temelli yeterlilikler, Kişilerarası beceriler ve yeni yeterlilikleri benimseme yeteneği, Aktif vatandaşlık, Girişimcilik ve Kültürel farkındalık. Belirtilen linkten detaylı bilgiye ulaşılabilir. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
Projeler değerlendirilirken bağlam, öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile öğrenci yaş grubu gibi koşullar her zaman göz önünde bulundurulur. Özellikle 4c için değerlendirme, ilgili öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygunluğuna göre yapılmalıdır.
Kriter 4.Öğretim Programıyla Entegrasyon

4a. Bir veya daha fazla konuda müfredat entegrasyonu Puan
1 Proje tanıtımı, kalite etiketi başvurusu ya da başka herhangi bir belgede projenin bir veya daha fazla dersin müfredatına entegrasyonu ile ilgili bilgi yoktur. 1
2 Müfredat hedefleri ve içeriklerinden bahsedilmiştir ancak bunlar ile proje faaliyetleri arasında net bir bağlantı yoktur. 2
3 Müfredat ilişkisi açıkça belirtilmemiş olsa da proje çalışmaları ve etkinlikler müfredat hedefleri ve içerikleri ile açık bir şekilde bağlantılıdır. 3
4 Proje çalışmaları ve etkinliklerine müfredat hedefleri ve içeriği dahil edilmiştir. Bu; proje tanıtımında, kalite etiketi başvurusunda veya başka herhangi bir belgede açıkça ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 4
5 Proje çalışmaları ve etkinliklerine müfredat hedefleri ve içeriği dahil edilmiştir. Bu, proje planında veya başka bir belgede açık ve kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca proje, resmi okul veya sınıf planlamasının bir parçası olarak tasarlanmıştır. Müfredat hedeflerine, projenin çalışmasıyla ne ölçüde ulaşıldığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. 5
4b. Çok disiplinli yaklaşım Puan
1 Projede multidisipliner ögeler yer almamaktadır. 1
2 İkinci bir ders ya da disipline ait ögeler sunulmuştur ancak net hedefler yoktur. 2
3 Çok disiplinli ögeler sunulmuştur ancak bunlar proje hedefleriyle uyumlu değildir. 3
4 Projenin amaçlarına uygun multidisipliner ögeler sunulmuştur. 4
5 Proje aynı okuldaki farklı dersleri içermektedir. Bu çok disiplinli yaklaşım, bir dizi faaliyetin tasarımına olduğu kadar genel olarak proje içeriğine ve hedeflerine de yansımaktadır. Nihai ürünler, farklı bilgi alanlarıyla ilgilidir. 5
4c. Temel Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Tutumlar) Puan
1 Projede, anahtar yeterliliklerden bahsedilmemiştir veya bu yeterlilikler projeyle ilgili değildir. 1
2 Anahtar yeterliliklerden bahsedilmiştir, ancak bunlar ile projenin geri kalanı arasında hiçbir bağlantı yoktur. 2
3 Bazı temel yeterlilikler ile projenin genel hedefleri arasında bir bağlantı vardır ancak bu bağlantı, projenin içeriği ve aktiviteleri açısından yetersiz bir şekilde açıklanmıştır. 3
4 Projenin hedeflerinde, içeriğinde ve aktivitelerde temel yeterlilikler ve beceriler arasında açık bir bağlantı vardır. Bu bağlantı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 4
5 Projenin hedeflerinde, içeriğinde ve aktivitelerde temel yeterlilikler ve beceriler arasında açık bir bağlantı vardır. Bu bağlantı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu yeterliliklerin gelişimini ölçmek için değerlendirme kriterleri oluşturulmuştur. 5
 • Sonuçlar ve Belgeleme

Bir eTwinning projesinin sonuçları ve etkisi, projenin çıktıları ve organizasyonu hakkında kanıt sunulması için belgelenmelidir. Yüksek kaliteli projeler, projenin tüm unsurlarına eksiksiz ve şeffaf bir genel bakış sunma konusunda öne çıkar, böylece proje ortakları ve projeyle ilgilenen diğer kişiler bilgi alabilir. Belgeleme hem görünür olmalı hem de somut sonuçları içermelidir.
Görünür sonuçlar şunları içerir:

 • Proje Sonuçları, hem dijital hem de dijital olmayan ürünler
 • Öğrenci Etkinlikleri ve Katılımı, hem sınıfta hem de çevrim içi (TwinSpace)
 • Projenin Belgelenmesi, planlama, değerlendirme ve yansıtma, geri bildirim vb.

Projenin değerlendirilmesinde yaş, bağlam ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçları gibi koşullar her zaman göz önünde bulundurulmaktadır. Projenin değerlendirilmesinde ilgili öğretmen/öğretmenler tarafından bazı analizler veya yorumlar yapılmalıdır. Anket sonuçlarını doğrudan kesip yapıştırmak, 5b’de 4 veya 5 puan almak için yeterli değildir).
Kriter 5.Sonuçlar ve Belgeleme

5a. Belirlenen hedeflere, etkinliklere ve çıktılara ulaşılması Puan
1 Proje, katılımcıların belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, projenin uygulanması ve yürütülmesindeki eksiklikler nedeniyle, çıktılar ve aktiviteler belirlenen hedeflerle ilgili değildir. 1
2 Proje, katılımcıların belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Çıktıların ve aktivitelerin yarısından azı belirlenen hedeflerle ilgilidir. 2
3 Proje, katılımcıların belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Çıktıların ve aktivitelerin en az yarısı belirlenen hedeflerle ilgilidir. 3
4 Proje, katılımcıların belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Çıktıların ve aktivitelerin yarısından fazlası belirlenen hedeflerle ilgilidir. 4
5 Proje, katılımcıların belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Tüm çıktılar ve aktiviteler belirlenen hedeflerle ilgilidir. Her bir proje hedefinin ve nihai ürünlerin ne derecede başarılı olduğu çok iyi belgelenmiş ve düzenli bir şekilde açıklanmıştır. 5
5b. Proje değerlendirmesi (Anket sonuçlarını kesip yapıştırmak değerlendirme değildir.) Puan
1 Herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 1
2 Öğretmenler veya öğrencilerin projeyi değerlendirmesi sağlanmıştır veya bir değerlendirme planının açıklaması vardır, ancak sonuçlar görünür değildir. 2
3 Öğretmenler veya öğrencilerin projeyi değerlendirmesi sağlanmıştır veya ortak bir değerlendirme planının açıklaması vardır. Sonuçlar görünür olmasına rağmen analiz edilmemiştir. 3
4 Öğretmenler ve öğrencilerin projeyi değerlendirmesi sağlanmıştır veya ortak bir değerlendirme planının açıklaması vardır. Sonuçlar görünürdür ve analiz edilmiştir. 4
5 Öğretmenler ve öğrencilerin projeyi değerlendirmesi sağlanmıştır veya ortak bir değerlendirme planının açıklaması vardır. Proje boyunca yapılan aşamalı değerlendirmenin açık kanıtı vardır. Değerlendirme sonuçları üzerine yapılmış bir analiz ve yansıtma mevcuttur. 5
5c. Yaygınlaştırma Puan
1 Projeye dahil olduklarının farkında olan sadece öğretmenler ve öğrencilerdir. 1
2 Öğretmenler ve öğrenciler projeye katılımlarının farkındadır. Projeye ait afiş, çizelge, mektup vb. ürünlerin bir kısmı sınıfta sergilenmektedir. Bunların bir eTwinning projesinin sonuçları olduğu açıkça belirtilmiştir ancak eğitim topluluğunun geri kalanını bu konuda bilgilendirmek için hiçbir çaba gösterilmemiştir. (Okulların kapalı olduğu dönemlerde, proje ile ilgili bilgiler uygun herhangi bir sanal veya çevrim içi ortamda gösterilebilir). 2
3 Sınıfta yapılan belgelemeye ek olarak, aşağıdaki koşullardan biri bulunmaktadır:

 • Diğer kurumlarla (üniversite, STK, diğer okullar vb.) toplantı yaparak proje hakkında bilgi verilir. Bunların bir eTwinning projesinin sonuçları oldukları açıkça belirtilmektedir.
 • Bazı proje ürünleri ortak okul alanlarında sergilenir ve bir eTwinning projesinin sonuçları olarak sunulur.
 • Öğrencilerin velileri/aileleri proje içeriği hakkında TwinSpace veya diğer yollarla bilgilendirilir.
3
4 Sınıfta yapılan belgelemeye ek olarak, aşağıdaki koşullardan en az ikisi bulunmaktadır:

 • Diğer kurumlarla (üniversite, STK, diğer okullar vb.) toplantı yaparak proje hakkında bilgi verilir. Bunların bir eTwinning projesinin sonuçları oldukları açıkça belirtilmektedir.
 • Bazı proje ürünleri ortak okul alanlarında sergilenir ve bir eTwinning projesinin sonuçları olarak sunulur.
 • Öğrencilerin velileri/aileleri proje içeriği hakkında TwinSpace veya diğer yollarla bilgilendirilir.

Herkese açık olarak paylaşılan materyaller, projenin ilerleyişini tam olarak tanıtma imkânı sunmaktadır. Bunların bir eTwinning projesinin sonuçları oldukları açıkça belirtilmektedir.

4
5 Sınıfta yapılan belgelemeye ek olarak, aşağıdaki koşullardan en az ikisi bulunmaktadır:

 • Diğer kurumlarla (üniversite, STK, diğer okullar vb.) toplantı yaparak proje hakkında bilgi verilir. Bunların bir eTwinning projesinin sonuçları oldukları açıkça belirtilmektedir.
 • Bazı proje ürünleri ortak okul alanlarında sergilenir ve bir eTwinning projesinin sonuçları olarak sunulur.
 • Öğrencilerin velileri/aileleri proje içeriği hakkında TwinSpace veya diğer yollarla bilgilendirilir.

VE yaygınlaştırma okul ortamının ötesine geçerek projenin bir eTwinning Projesi olduğunu her zaman açıkça ortaya koyar. Bu daha fazla yaygınlaştırma sürecinde aşağıdakilerden en az biri mevcuttur:

 • Basılı, sesli veya video formatında medya ürünleri oluşturmak,
 • Projeyi diğer okullardan öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanmak,
 • Proje çalışmalarını başka etkinliklerde sunmak/başka ödüllere başvurmak,
 • Projeye dahil olan herhangi bir yerel kurum içinde farkındalık yaratmak.

Herkese açık olarak paylaşılan materyaller, projenin ilerleyişini tam olarak tanıtma imkânı sunmaktadır. Bunların bir eTwinning projesinin sonuçları oldukları açıkça belirtilmektedir.

5