Sorularınız için : tretwinning@gmail.com

İnternet Etiği

İnternet etiği internet ortamında kabul edilebilir yada kabul edilemez davranışları tanımlayan kurallardır. Özellikle son 10 yılda internetin yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanılmasıyla oldukça önemli hale gelmiştir. Ülkemizde hala internet etiğinin önemi ve internet suçları kavramları maalesef tam olarak yerleşmiş değildir. Genel olarak, dilimizle söylediğimizde suç olan ya da başkalarını rahatsız eden cümleleri, internet üzerinden yazmak ta aynı şekilde suçtur ve internet etiğine aykırıdır. Bunun yanı sıra spammer olarak tarif edilen, bir mesajı çok sayıda göndermek anlamına gelen durum da internet etiğine aykırı bir durumdur.

“Spammer” durumuna düşmemi nasıl önlerim?

eTwinning Masaüstü forumları, bazen ‘spam mesajların’ hedefi olmuştur. Öğretmenlerin yoğun bir şekildeki Ortak bulma mesajları, bir bütün olarak Topluluk için çok kafa karıştırıcı olabilirken, diğerleri için de hayal kırıklığına neden olabilir.

Tüm eTwinning kullanıcılarından, Öğretmenler Odasının veya eTwinning Grubunun konusunu dikkate almaksızın, farklı forumlarda aynı mesajı yayınlamaktan kaçınmalarını rica ederiz. Her Oda ve Grubun bir konusu ve amacı (başlıkta ve tanımda açıkça belirtilen) vardır ve ortak bulmak ya da aşırı mesaj göndermek için değildir. Eğer üyeyseniz, yayınlamadan önce mesajlarınızı dikkatlice okumanızı öneririz, çünkü sonradan silemez ya da düzeltemezsiniz.

eTwinning Masaüstü, belirli konular hakkında tartışma başlatmak veya tartışmalara katılmak için size tüm olanakları sunmaktadır ve ayrıca olası ortaklar için oldukça gelişmiş aramalar yapmak için ek araçlar öngörmektedir. Bu bağlamda, daha az gürültü daha fazla başarı anlamına gelir!

Araçları doğru ve düzgün kullanarak ve farklı forumların konularını tanımlayarak, tartışmalara katılabilecek ve gelecekteki projeler için etkin ve verimli bir şekilde ortaklar bulabileceksiniz.

Eğer birisinin ‘spam mesajlar gönderdiğini ’ düşünüyorsanız, ona doğru yönü başka bir deyişle Masaüstünün farklı bir alanını gösteren bir mesaj göndermekten çekinmeyin.

eTwinning İnternet Etiği ile ilgili temel konularla yaptığımız sunumu incelemek isteyebilirsiniz.

.

Bilgi Güvenliği:

 

Avrupa’daki okullar arası çevrim içi bir ağ oluşturan eTwinning’in en önemli önceliği bu ağın güvenli ve etik kurallara uygun biçimde işlemesidir.  Çalışmanın büyük çoğunluğu çevrimiçi olarak yapıldığından, öğretmenler ve öğrenciler çalışmalarının özel olarak kalabileceği ve dış kullanıcıların erişemeyeceği korunmuş bir alanda güvence altındadır.

eTwinning platformu, Internet güvenliğinin çok büyük bir rol oynadığı alanlara sahiptir:

-  eTwinning Masaüstü: Öğretmenler bağlantı sağlayabilir, ağa bağlanabilir, kaynakları paylaşabilir ve gelecekteki proje çalışmaları için plan yapabilirler.

-  eTwinning TwinSpace: Öğretmenler ve öğrenciler işbirlikçi bir projede birlikte çalışırlar.

Bu kısıtlı alanların her ikisi de ve bunlara iliskin araçlar kullanıcı adı ve şifre ile koruma altındadır. eTwinning ekibi bu güvenlik düzeyinin en üst seviyede olduğunu garantiler ve hatta okul saatleri dışında evden çalışan öğretmen ve öğrenciler bile güvence altındadır.

Öğretmen olmayan kullanıcılar yada sahte isimlerle kullanıcı hesabı oluşturanla, portaldan silinmektedir. Portalda bu tür davranışların bilgi güvenliği ve internet etiği açısından suç teşkil ettiğini hatırlatmak isteriz.

Konu ile ilgili aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz;

Bilişim Etiği-İnternet ve Çocuk konulu söyleşi;

Bilgi Güvenliği konusunda aşağıdaki sunumu inceleyebilirsiniz;

 

Ayrıca ülkemizde bilişim hukukunun durumu ile ilgili aşağıdaki sunudan bilgi edinebilirsiniz;