Sorularınız için : tretwinning@gmail.com
etwinning-meslek-liseleri-calistayi-antalyada-gerceklestirildi

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülmekte olan eTwinning Faaliyeti’nin öğretmenlerin mesleki gelişimi, dezavantajlı okulların ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarının desteklenmesine yönelik faaliyetler içerecek şekilde hazırlanan 2022 yılı çalışma planı kapsamında, 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde eTwinning projeleri mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak “eTwinning Faaliyeti Meslek Liseleri Çalıştayı” başlamıştır. Çalıştay içeriği YEĞİTEK eTwinning Ulusal Destek Servisi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) iş birliğinde planlanmıştır.

eTwinning Faaliyetleri içerisinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar da aktif biçimde yer almaktadır. Bu kurumlardan %69’u eTwinnning’e kayıtlıdır. Mesleki ve teknik eğitim eTwinning içerisinde özel bir temaya da sahiptir ve Kalite Etiketi başvuruları arasında 2021 yılında Türkiye Özel Ödülü Kategorisinde “Meslek Liseleri Özel Ödülü” yer almaktadır ve 2004 adet eTwinning projesi bu özel ödül kategorisinde başvuru yapmıştır.

Çalıştaya MTEGM – İzleme, Değerlendirme, Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mahmut Birol GEZER, YEĞİTEK – Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan BÜCÜK, YEĞİTEK ve MTEGM personeli, akademisyenler, alan uzmanları ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAŞ ve Yavuz KALA katılmıştır. 170 kişilik katılımcı grubu için planlanan çalıştaya, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarımızdaki öğretmenlerden daha önce bir eTwinning etkinliğine katılmamış, 2021 yılında kalite etiketi almış proje kurucusu olan 1.206 kişi arasından 120 öğretmen seçilmiştir. Ayrıca, proje ve protokol okulları arasında olan, İstanbul, Ankara ve Konya’da bulunan 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de birer öğretmen çalıştaya davet edilmiştir. Toplamda 44 il ve 36 farklı branştan öğretmenler katılım göstermiştir.

Çalıştayın ilk gününde çağrılı konuşmacı olarak Doç. Dr. İ. Efe EFEOĞLU “Gelecek Perspektifinde Bugünü Yaşamak”, Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi temsilcileri “Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik”, Türkiye Ulusal Ajansı Mesleki Eğitim Koordinatörü Bilal BALCI ve Uzman Özgür NURDOĞAN “Erasmus+ Kapsamında Mesleki Eğitimde Yenilikler” konulu sunumlarını yaptılar. Çalıştay kapsamında öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanarak katılımcı diğer öğretmenler ile eTwinning Projeleri oluşturması sağlanırken, eTwinning faaliyetinin yıllık teması, eTwinning proje planlama, Kalite Etiketi süreci, iyi proje örneklerinin sunumu gibi proje faaliyetine has konular anlatılmaktadır. Bunun yanında, 12 farklı oturumda Web 2.0 araçları, Metaverse ve NFT’ye giriş, STEM, Nesnelerin 3 boyutlu modellenmesi, zihinsel modeller ve Çocuklar için Felsefenin (P4C) eğitimde kullanımı, ölçme ve değerlendirme araçları, başarı için öğrenme motivasyonu başlıklarında öğretmen mesleki gelişimine katkı sağlayacak oturumlar gerçekleştirilmektedir. Çalıştay kapsamında öğretmenler tarafından eTwinning Portaline kayıt edilmek üzere 36 proje açılmış olup, sertifika töreni ile Çalıştay sonlandırılmıştır.