2017 eTwinning TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜL KATEGORİLERİ

2017 eTwinning TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜL KATEGORİLERİ

2017 yılında eTwinning kapsamında Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından belirli kategorilerde yapılan projeler ödüllendirilecektir. 3 ayrı kategoride değerlendirilecek projeler için başvurular başlamıştır. Başvurular Ulusal Kalite Etiketi başvuru formları üzerinden yapılacak olup değerlendirmeler yine Ulusal Kalite Etiketi değerlendirme sürecinde tamamlanacaktır.

Aşağıdaki üç kategoriden biri veya birden fazlası ile bütünleşmiş olan projelerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru esnasında kategori ile projenin bütünlüğü açık bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru formuna hangi kategoride başvuru yapıldığı açık bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Bir proje birden fazla kategoride başvuru yapabilecektir fakat sadece bir kategoride ödüllendirilecektir.

Her bir kategoride belirlenen 1.’lik ve 2.’lik ödülleri sahipleri eTwinning Live üzerinden, Ulusal Kalite Etiketlerinin duyurulması ile beraber açıklanacaktır. Ödül töreni eTwinning Ulusal Konferansında yapılacaktır.

Özel Ödül Kategorileri

1. İçerme Kategorisi

Genel olarak eğitimde içerme, her öğrencinin eşit şartlarda ve imkânlarda eğitim hayatına dâhil edilmesi ve ötekileştirmenin önüne geçilmesi amacını taşımaktadır.  Özellikle özel eğitime ihtiyacı olan veya bir engeli bulunanların, dezavantajlı sosyo-ekonomik koşullara sahip olanların, göçmenler ile coğrafi olarak sıkıntılı alanlardan veya savaş bölgelerinden (Suriye, Irak vb.) gelmiş olmak gibi zorluklarla karşılaşanların ve daha az fırsatları olan öğrencilerin eğitime dâhil edilebilmesi için yapılan çalışmalara odaklanır.  

Projelerinize/başvurunuza içerme boyutunu dâhil edebileceğiniz çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle eğitimde içerme, projenizin teması olabilir. İçerme ile projenizdeki hedefleri, etkinlikleri, beklenen sonuçları, öğrenciler üzerindeki etkisini ve eklemek istediğiniz bilgileri başvuru formunuzda belirtmelisiniz.  Sınıfınızla dâhil etme yaklaşımı uyguluyorsanız bunu proje başvurunuza dâhil edebilirsiniz. Okulunuzun bulunduğu bölgeden kaynaklı karşılaştığınız içerme zorluklarını, sebeplerini, öğrencilerin her birinin eğitim alması için aldığınız önlemleri ve sonuçları başvuru formunda belirtebilirsiniz. Ayrıca planladığınız/yaptığınız etkinlikler arasında sınıf gezilerinin dâhil edici nitelikte olduğunu düşünüyorsanız proje başvurunuza ekleyebilirsiniz. Sınıf gezilerine katılmak istemeyen veya katılamayan öğrencilerin neden geziye katılmadığını, bunun önüne geçmek için ne gibi çözümler ürettiğinizi açıklayabilirsiniz. Son olarak içerme ile ilgili farkındalık yaratmak için sınıf gezilerinde ziyaret/etkinlikler/toplantılar planladıysanız fikirleriniz ve öğrencilerinizle beklediğiniz sonuçları açıklayınız.  Belirtilen yöntemler dışında uyguladığınız veya eklemek istediğiniz başka yöntemleri içerme temasındaki projelerinizle bütünleştirebilirsiniz. 

İçerme hakkında daha fazla bilgi için BURAYI tıklayınız. 

 

2. STEM Kategorisi

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor. Projelerinizde yaptığınız STEM etkinliklerini, amaçlarını, öğrenciler üzerindeki etkisini ve beklediğiniz sonuçları başvuru formunuzda belirtebilirsiniz.

STEM hakkında daha fazla bilgi için BURAYI tıklayınız.

 

3. FATİH- EBA Kategorisi

Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılan bir projedir. FATİH projesi kapsamında okullara dağıtılan teknolojik araçların eğitimde yer almasıyla birlikte öğrencilerin fırsat eşitliğinin sağlanması noktasında önemli bir adım atılmıştır. Sizde projelerinizde, öğrencilerinizle birlikte uyguladığınız FATİH-EBA projesinin de yer aldığı faaliyetleri başvuru formunda belirterek bu kategoriye başvurabilirsiniz.

FATİH projesi hakkında daha fazla bilgi için BURAYI tıklayınız.

EBA'ya erişim için BURAYI tıklayınız. 

 

Tüm sorularınız için tretwinning@gmail.com adresine e-posta atabilirsiniz. 

 

           

© 2013-2017 Tüm Hakları saklıdır