eTwinning, “eTwinning okullarını” arıyor!

eTwinning Okulu Girişimi

 

eTwinning okulu girişimi yenilikçi ve istekli öğretmenlerin okullarında projelerle bir bağ kurmasını, eTwinning faaliyetinin okullarda yaygınlaşmasını ve okul idarecilerinin de süreç içerisinde yer almasını hedeflemektedir. Bu girişim ile okulların birbiri ile yarışmasından ziyade kendilerini geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu süreçte uluslararası projeler yapan okullar, eTwinning okulu kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca bu okulların internet güvenliği (eSafety) konusunda farkındalıklarının da olması beklenmektedir.

Avrupa eTwinning Okulu kavramının geliştirilmesine yönelik hedefler

 1. Okul idarecilerine eTwinning faaliyetini tanıtarak projelere teşvik etme
 2. Öğretmenlerin eTwinning faaliyeti farkındalıklarını artırma
 3. Dijital okuryazarlık ve vatandaşlık konularında eTwinning projeleri hazırlama
 4. Velilere yenilikçi pedagojik yaklaşımların konusunda farkındalıklarını artırma
 5. İnternet güvenliği ve temel becerilerde okulların gelişimlerine katkı sağlama
 6. AB mesleki gelişim etkinliklerine ve uluslararası eğitim etkinliklerine katılımı destekleme

 

Ödüllendirilen okula yönelik faydalar

Bu süreç, okulların diğer okul yönetimleriyle iletişime geçmesini ve okulların görünürlüklerinin artmasını sağlayacaktır. Seçilen okullar, kendi ülkelerindeki ve yurtdışındaki diğer okullarla karşılaştırıldığında kendi okullarının durumunu görebilecek ve aynı zamanda diğer okulların da eTwinning projesi yapmasınını teşvik edecektir.

 

Bu girişim iki aşamada gerçekleşecektir.

Birinci aşama için kriterler

 1. Okul, başvuru tarihi itibariyle eTwinning portalına en az 2 yıldır kayıtlı olmalıdır.
 2. Okul idarecilerinin bir üyesi eTwinning’e kayıtlı olmalıdır.
 3. Okulda  eTwinning portalına kayıtlı olan ve aktif projesi bulunan en az iki öğretmen bulunmalıdır.
 4. Okuldan en az bir eTwinning öğretmeni en az bir eTwinning eğitim etkinliğine katılmış olmalıdır.
 5. eTwinning okulu ünvanının verildiği eğitim-öğretim yılı içinde en az bir uluslararası projesi olmalı ve bu proje için Ulusal Kalite Etiketi’ne sahip olmalıdır.
 6. Okulun web sitesinde eTwinning logosu yer almalı ve eTwinning web sitesine bağlantı sağlanmalıdır.
 7. Başvuru formu okul tarafından doldurulmalı ve okul yöneticisi tarafından imzalanmalıdır.

Değerlendirme

 1. 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle yukarıdaki kriterleri karşılayan okullar belirlenecektir.
 2. eTwinning okul ünvanı için başvuruya davet edilen okulların müdürlerine ve bütün öğretmenlerine bir e-posta gönderilecektir.
 3. Okul, sistem tarafından kontrol edilen alanları önceden doldurmalıdır. Çevrimiçi formdaki kalan alanlar, okul müdürü tarafından imzalanan başvuruya, onay belgesini eklemesi gereken öz-değerlendirme/öz-beyan formları doldurulmalı ve teslim edilmelidir. Bu işlem son teslim tarihine kadar düzenlenip yeniden gönderilebilir.
 4. eTwinning okulu ünvanı Kasım ayında verilecektir ve bir sonraki yıl sistem okulun performansını değerlendirecektir. Okul performansında herhangi bir azalma olmazsa bu ünvan 2 yıl boyunca geçerli olacaktır. Eğer performansta bir düşüş tespit edilirse okulun adı eTwinning Okulları listesinden silinecektir.
 5. İki yıllık sürenin sonunda okuldan yeniden eTwinning Okulu ünvanına başvurması istenecektir. Eğer bu süre içinde gelişme gösterilmişse okul bir sonraki bir seviyeye başvurabilecektir.
 6. Okul, eTwinning okulu ünvanı ile ilgili bir gösterge olarak Avrupa Komisyonu’ndan bir tebrik mektubu da alacaktır.

İkinci aşama

 1. Okulda 3 veya daha fazla öğretmen eTwinning projelerinde aktif çalışıyor olmalıdır.
 2. Okuldaki eTwinning projelerine en az 2 öğrenci sınıfı katılıyor olmalıdır.
 3. Çevrimiçi güvenlik konusunda okulun farkındalığının yüksek olmalıdır (Bu konuda yapılması gerekenler daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.).
 4. Okul, eTwinning logosunu içeren bir pano ya da afişi okulda görünür bir yere asmalıdır.

 

eTwinning Okulu seçimi süreci

 • Eylül üçüncü haftası: Ulusal Kalite Etiketi değerlendirme süreci bitecektir.
 • 30 Eylül 2017: Sistem eTwinning okulu olmaya uygun okullara başvuru için davet mektubu gönderecektir.
 • 1 Ekim 2017: 2. aşama için başvuru formu yayımlanacaktır.
 • 31 Ekim 2017: Başvurular sonlanacaktır.
 • 4 Kasım 2017: eTwinning Okulları için belirlenen okullar açıklanacaktır.

 

eTwinning okulu ödülleri

eTwinning okulu olarak seçilen okula plaket, bayrak, sertifika, web sitesi için dijital rozet, bültende yer alma gibi ödüllerin verilmesi planlanmaktadır. Bu girişimde eTwinning okulu olarak seçilen okullar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uluslararası toplantılara davet edilmesi planlanmaktadır.

 

Daha fazlası için: eTwinning.net

 

 

           

© 2013-2017 Tüm Hakları saklıdır